Λοιπόν θα ανιγράψετε τους συνδέσμους και θα βγουν πολύ όμορφες παρουσιάσεις!

Η πρώτη παρουσίαση


 

Naam
Tekst
Made by lousiagirl (δώστε λίγο σεβασμό)
stardoll in greece by lousiagirl

Tekst

 

Dit is de code:
 <p style="border-radius: 20px;border: 8px dashed #FF9F40; text-align: center; background-color: #FFDF40; font-size: 70px; font-family: Showcard Gothic; width: 550px; height: 430px; margin: auto; color: #DFFF40;"><span style="font-size:22px;"><span style="color: rgb(223, 255, 64);"><span style="font-family: century gothic;"><span style="text-shadow: 1px 1px 2px rgb(0, 0, 0), -1px -1px 2px rgb(0, 0, 0);"><span style="display: block; margin-right: 90px; float: right;"><span style="font-size:48px;">Naam</span><br />
</span></span></span><span style="padding: 3px; border: 4px dashed rgb(255, 191, 64); border-radius: 20px 20px 20px 20px; font-family: century gothic; text-shadow: 1px 1px 2px rgb(0, 0, 0), -1px -1px 2px rgb(0, 0, 0); display: block; overflow-y: scroll; width: 330px; height: 240px; margin-top: 60px; margin-right: 40px; float: right; background-color: rgb(255, 255, 64);">Tekst<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<span style="font-size:16px;">Made by Charly__6__<br />
presentatiecharly.blogspot.be</span></span></span><br />
<span style="padding: 3px; border: 4px dashed rgb(255, 191, 64); border-radius: 20px 20px 20px 20px; font-family: century gothic; display: block; overflow-y: scroll; width: 200px; height: 140px; margin-top: -330px; margin-left: 37px; float: left; color: rgb(223, 255, 64); background-color: rgb(255, 255, 64);"><span style="text-shadow: 1px 1px 2px rgb(0, 0, 0), -1px -1px 2px rgb(0, 0, 0);">Tekst<br />
<br />
</span></span></span></p>

 

Η δεύτερη παρουσίαση


--

Naam

Naam | leeftijd |land

Made by lousiagirl (δείξτε σεβασμό)
---
Αντιγράψτε αυτό:
--<br />
<p style="text-align: center;"><br />
<span style="font-size:72px;"><span style="color: #C1BD82;"><span style="background-color: #C1BD82; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); display: block; padding: 0px;"><span style="display: block; padding: 0px;"><span style="border-top: 20px ridge #C1BD82; display: block; padding: 0px;"><span style="border-top: 20px ridge #ADA96E ; display: block; padding: 0px;"><span style="border-bottom: 20px ridge #C1BD82; display: block; padding: 0px;"><span style="border-bottom: 20px ridge #ADA96E; display: block; padding: 0px;"><span style="font-family: georgia; letter-spacing: 1px; line-height: 20px;"><span style="text-shadow: 0px 0px 8px #5D591E,0px 0px 8px #5D591E,0px 0px 8px #5D591E,0px 0px 8px #5D591E,0px 0px 8px #5D591E,0px 0px 8px #5D591E;"><span class="p">⚜<br />
Naam<br />
<br />
<span style="font-size:28px;">Naam | leeftijd |land</span><br />
<br />
<span style="font-size:16px;">Made by Charly__6__</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>---</p>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
 
 
 
 

Η τρίτη παρουσίαση

Welcome to my page
Naam
Naam || leeftijd || land
Tekst
tekstMade by lousiagirl (δείξτε σεβασμό)
Stardoll In Greece By lousiagirl
 

Dit is de code:
<p style="background-color: white; text-align:center; font-size: 15px;"><span style="font-size:48px;"><span style="color: rgb(211, 211, 211);"><span class="Apple-style-span" style="font-family: century; letter-spacing: 6px;"><strong style="font-style: normal; font-weight: bold;"><span style="font-family: 'Monotype Corsiva'; letter-spacing: -0.12em;text-shadow: 1px 1px 3px, -1px -1px 3px black;">Welcome to my page</span></strong></span></span></span><br />
<span style="font-size:80px;"><span class="Apple-style-span" style="color: #E9E5AA; font-family: century; letter-spacing: 6px;"><strong style="font-style: normal; font-weight: bold; "><span style="font-family: 'Monotype Corsiva'; letter-spacing: -0.12em;"><span style="color: #E9E5AA;text-shadow: 1px 1px 3px, -1px -1px 3px black;">Naam</span></span></strong></span></span><br />
&nbsp;</p>
<p style="background-color: #E9E5AA; border: 10px solid white; text-align:center; font-size: 15px;"><span style="color:#d3d3d3;"><span style="font-size: 28px;"><span style="font-family: times new roman; text-shadow: 1px 1px 1px, -1px -1px 1px black;"><span class="Apple-style-span">Naam || leeftijd || land</span></span></span></span></p>
<p style="background-color: white; text-align:center; font-size: 15px;text-shadow: 1px 1px 3px, -1px -1px 3px black;"><span style="font-size:20px;"><span style="color: rgb(211, 211, 211);">Tekst<br />
tekst<br />
<br />
<font face="courier new"> </font><br />
</span><span style="color:#000000;"><span style="font-size: 12px;"><span class="Apple-style-span">Made by Charly__6__<br />
presentatiecharly.blogspot.be</span></span></span></span></p>

 

Η τέταρτη παρουσίαση

presentatie #79
 

        

       Please vote for me,
                I want to be N.C.G
Welcome
to my
pageNaam
naam /leeftijd /land
made by lousiagirl ( Δείξτε λίγο σεβασμό)
Stardoll In Greece By Lousiagirl

Dit is de code:
 <p style="background-color: #FDD017;  text-align:center; font-size: 15px;" title="This presentation is made by: Charly__6__ = CharlyXD . Don't copy the presentation without asking or removing my credit. thank you."><span id=" " style="display: block; margin: 10px auto; width: 545px;" title=" "><span id=" " style="background-color: #ffffff; border: 10px solid #ffffff; box-shadow: 3px 3px 10px #000000,3px 3px 10px #000000, 3px 3px 20px #000000; color: #0000000; display: inline; float: left; font-family: 'Trebuchet MS',Arial; font-size: 15px; margin-top: 10px; padding: 5px; text-align: justify; width: 235px;" title="This presentation is made by: Charly__6__ = CharlyXD . Don't copy the presentation without asking or removing my credit. thank you.">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="" src="https://www.sdcdn.com/dressups/245/686/245686801.png" style="margin: auto;" width="150px" /><br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Please vote for me,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I want to be N.C.G</strong></span></span><br />
<br />
<br />
<br />
<strong><span style="font-size:48px;text-shadow: 3px 3px 10px #000000,3px 3px 10px #000000;"><span><span style="font-weight: bold;">Welcome</span></span></span><br />
<span style="font-size:72px;text-shadow: 3px 3px 10px #000000,3px 3px 10px #000000;"><span style="font-size:48px;">to my</span><br />
<span style="font-size:48px;">page</span><br />
</span></strong><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<span style="font-size:100px;text-shadow: 3px 3px 10px #000000,3px 3px 10px #000000;">Naam</span><br />
<span style="font-size:28px;"><span style="font-family: century gothic;">naam /leeftijd /land</span></span><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Made by lousiagirl<br />
Stardoll in greece by lousiagirl.<br />
&nbsp;</p>
--&nbsp;

 

Παρουσίαση πέμπτη
 


Welcome
to my page

 

 

.

Naam
 

 

.


tekst
 

 

. 

 

made by Charly__6__
presentatiecharly.blogspot.be

 


Dit is de code:
 <br />
<p style="border-radius: 100px 100px 0px 0px; background-color: #C9BE62; text-align: center; margin: auto;  width: 150px;"><br />
<strong>Welcome<br />
to my page </strong><br />
<br />
&nbsp;</p>
<br />
<p style="border-radius: 100px 100px 0px 0px; background-color: #DDD276; text-align: center; margin: auto;  width: 350px;">.<br />
<br />
<span style="font-size:48px;text-shadow: 1px 3px 9px black,1px 3px 9px black, 1px 3px 9px black;">Naam</span><br />
<br />
&nbsp;</p>
<br />
<p style="border-radius: 100px 100px 100px 100px; background-color: #FFFA9E; text-align: center; margin: auto;  width: 500px;">.<br />
<br />
<br />
tekst<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
&nbsp;</p>
<br />
<p style="border-radius: 0px 0px 100px 100px; background-color: #DDD276; text-align: center; margin: auto;  width: 350px;">.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
&nbsp;</p>
<br />
<p style="border-radius: 0px 0px 100px 100px; background-color: #C9BE62; text-align: center; margin: auto;  width: 150px;">made by Charly__6__<br />
<span style="font-size:10px;">Stardoll in greece by lousiagirl</span><br />
<br />
<br />
&nbsp;</p>
<br />